Gyere hezzám guzsalyasba!

Mi a guzsalyas?

A kenderszösz közösen végzett felfonását a fonóban, más néven a guzsalyasban csinálták. A fonóbeli élet világias játékait,
a fiatalok késő éjszakába nyúló együttszórakozásait, táncait, a „fajtalan, buja énekeket… vagy más botránkoztató rosszaságokat” (Pozsony, 1762) az egyházi és világi hatóságok egyaránt tiltották. M. Csulyak István református  esperes az 1630-as években kijelentette: „a fonó nem egyéb, mint latorságnak hajléka”. A fonó azonban mint az öregeknek és fiataloknak a közös munka során szokássá szerveződött együttléte egyidős a kender megmunkálásával. A fonás az őszi betakarítástól farsang végéig tartó foglalkozás, amelynek igen változatos intézményei alakultak ki:

A rokonok és a barátok egymást kisegítve egyikük házánál összegyűlnek, majd sorra járva mindenkit, felfonják az összegyűlt szöszt.

A jobb módú gazdák egy-egy nap a falu lányainak rendeztek fonót, ahol a munka fejében megvendégelik őket, és a szórakozásukról is gondoskodnak.

Az igazi, a leginkább intézményesedett fonót a felnőtt lányok szervezik; kibérelnek egy házat vagy szobát a faluban, ahová mindenki elviszi a maga munkáját és eszközeit, közösen veszik meg a világítanivalót és a tüzelőt.

Gyakoriak a vegyes fonók is.
A legváltozatosabb belső élete a táncos fonóknak volt; este tartották, eljártak ide a legények is. A fonók intézménye a kenderfeldolgozás házi módjainak megszűnésével a múlt század első felében számolódott fel. Maradványaival azonban elszórtan még ma is találkozunk.

forrás

A GYERE HEZZÁM GUZSALYASBA! rendezvénysorozat az eredeti szándék szerint bekapcsolódás lett volna a táncházmozgalomba, de jóval többé vált.

Havonta egy estére eget és földet cserélünk. Megidézzük az ország különböző tájegységeinek néphagyományát át-átnyúlva a határokon túli magyarlakta területekre. Néprajzosokat hívunk előadónak, gyűjtőket kiállítónak. A legjobb népzenei együttesek adnak koncerteket, neves néptáncosok és népdalénekesek tanítanak. Az esteket táncház zárja.

GYERE HEZZÁM GUZSALYASBA!

Pin It on Pinterest

Share This